Závěry výzkumu – upomínání motivuje k používání výškově nastavitelných stolů

06.06.2023

Studie vzniklá pod vedením agentury pro behaviorální design ukazuje, že upomínání účinně stimuluje uživatele kancelářských stolů k častější změně polohy a tím k lepšímu a efektivnějšímu využívání výškově nastavitelného stolu.

Upomínky zvýšily čas práce vestoje. Doba stání pasivních uživatelů se zvýšila o 12 minut. Málo aktivní uživatelé zdvojnásobili dobu stání přidáním 43 minut denně ke svému základnímu času, čímž se dostali z 36 minut na 79 stání za den.

Dánská agentura pro behaviorální design došla k závěru ohledně využívání výškově nastavitelných kancelářských stolů jejich uživateli a co je k jejich optimálnímu používání motivuje.

Po celém světě vybavují firmy své kanceláře výškově nastavitelnými stoly. Dojde-li na skutečné využívání stolů pracovníky pak výraznou úlohu sehrává "lidský faktor". V zápalu práce lidé na pravidelnou změnu polohy jednoduše zapomínají případně postrádají k čerpání maximálního benefitu stolu s možností změny výšky motivaci.

Agentura KL.7 byla požádána o zjištění, jak uživatelé své výškově nastavitelné stoly obvykle používají, a co by je pomohlo motivovat k jejich optimálnímu využívání. Výzkum byl proveden na třech různých pracovištích, na kterých bylo zkoumáno chování celkem 65 osob.

Závěry
Provedená studie jasně prokázala, že upomínky fungují. Klasifikace uživatelů zkoumaných podle průměrného využívání výškově nastavitelných stolů přinesla následující výsledky:

  1. "Pasivní uživatelé" (pracovníci nastavitelnost stolu obvykle nepoužívající) prodloužili dobu práce vstoje průměrně na 12,3 min/den.
  2. "Málo aktivní uživatelé" (pracovníci polohování stolu využívající jen málo) zvýšili podíl práce vstoje v průměru o 43 minut (z 36,3 min/den na 78,9 min/den). To odpovídá 117% nárůstu.

Celou studii (21 stran, v angličtině) najdete pod tímto odkazem 

Zkrácená verze dokumentu (2 stránky, v angličtině) pod tímto odkazem 

Jak funguje upomínání na výškově nastavitelných stolech?

Pokročilé modely ovladačů jsou vybaveny funkcí připomínání prostřednictvím LED diody nebo světelného proužku. Díky integrované Bluetooth komunikaci také umožňují zobrazování upomínek v mobilu nebo na monitoru PC.

Více o možnostech ovladačů i o výhodách a benefitech výškově nastavitelných stolů čtěte zde .