Ovladače a řízení systému

Přehled komponent systému elektrických zdvihových sloupků.


Ovladače jsou jednotky používané k aktivaci pohybu systému. Pomocí ovladače si volíte, kdy se má pohon nebo zvedací sloupek začít pohybovat. Pro zvedací systémy jsou k dispozici nejrůznější ovladače určené pro různé aplikace. Některé mají podobu ručního ovládání, jiné fungují jako nožní spínače. Další řešení se dodávají s řídicím softwarem pro systém PC/Mac nebo dokonce s mobilní aplikací umožňující používat tablet nebo smartphone jako ruční ovladač.

Základní ovladač

- pohyb nahoru/dolů
- různý vzhled

Paměťový ovladač

- pohyb nahoru/dolů
- uložení poloh do paměti
- různý vzhled

Pokročilý ovladač

- pohyb nahoru/dolů
- uložení poloh do paměti
- display zobrazující aktuální výšku
- možnost funkce upozornění
- možnost konektivity Bluetooth
- různý vzhled


Řídící jednotky propojují zvedací sloupky  a servopohony s příslušnými ovladači určenými k jejich polohování. Kontrolboxy tvoří širokou nabídku inteligentních jednotek s integrovaným napájením zajišťujících přenastavování nejrůznějších sloupků a pohonů.

Řídící jednotka CBD6S

- pro 2, 3 nebo 4 sloupky
- řízení synchronního pohybu
- napájení systému
- možnost konfigurace